KlinIKT 2015

KlinIKT2015

KlinIKT 2015 -Teknologi og brukermedvirkning
Bergen 9. og 10. september 2015

Fremtidens-lege...

Et av hovedmålene i helsepolitikken er å tydelig involvere pasienten i alle ledd i behandling og mestring av egen sykdom. Pasienten skal være en likeverdig partner i dialogen om egen behandling og større grad settes i stand til å ta beslutninger om egen behandling og helse. Det vil være viktig å kunne tilføre pasienten kompetanse nok til dette, tilrettelegge med helsetjenester på nye måter samt tilby verktøy pasienten kan ha nytte av i en slik situasjon. KlinIKT 2015 vil sette fokus på hvordan bruk av teknologi kan bidra til økt involvering av pasienten og være en digital kanal for pasienten sin stemme.

KlinIKT konferansene skal befinne seg i det tverrfaglige skjæringsfeltet mellom IKT, kunnskapsbasert praksis og samhandling for bedre helse- og omsorgstjenester”. Konferansen skal prøve å speile både behov, visjoner og vyer, men også gi eksempler på konkrete praktiske nyvinninger hvor man har oppnådd resultater.

Målgruppen for konferansen er helsepersonell og mennesker med ansvar for ledelse, fagutvikling, IKT, utdanning, forskning og utvikling i og for helse- og omsorgssektoren. Konferansen vil også være av interesse for kommunehelsetjenesten, pasientorganisasjoner, politikere og andre med interesse for helsetjenesteutvikling.

Årets KlinIKT er den 7. i rekken og det er Helse Bergen som er vertskap for konferansen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The eHealth and mHealth Site