All posts by roald

Ny teknologi?

Ny teknologi og hvordan vi kan bruke denne teknologien til det beste for mennesket og samfunnet er det som opptar meg mest. Helsevesenet står foran store endringer hvor teknologien kommer nærmere pasienten og hvor pasienten selv får bedre tilgang til sine helsedata. Vi går fra et reparerende helsevesen hvor pasient kommer til behandling først når han/hun er syk eller skadet til et helsevesen hvor du kan monitorere og analyser viktige helsedata tidlig slik at tiltak og behandling kan settes inn før det alvorlige skjer. Dette vil komme til å bli den største endringen i medisinens historie: Det vil kunne gi oss alle et tryggere og bedre liv og det vil åpne for nye innovasjoner og næringsutvikling for de som blir med og utvikler de nye løsningene.