eHealth & mHealth

SANYO DIGITAL CAMERA

eHealth refers to healthcare practice supported by electronic processes and communication.

eHealth covers a wide range of services or systems combining medicine, healthcare and information technology, such as electronic health records, communication of patient data between healthcare providers and telemedicine width physical and psychological treatments at a distance.

mHealth is the practice of medicine and public health supported by mobile devices, such as mobile phones, tablet computers, etc. for health services and clinical data collection. mHealth covers the usage of mobile devices in a healthcare process.

mHealth is rapidly grooving. Almost every citizen on earth does have access to a mobile phone. mHealth can be an app on your smart phone, a combination of a mobile phone and a medical device connected to your body measuring your vital signs, or the phone could give you access to your medical records.


 

Teknologi og medisin

Apple-Health-Dashboard.jpg

Teknologi blir stadig viktigere innenfor medisin. Apple, IBM, Microsoft, Samsung, Google og mange andre selskaper satser på at vi i framtiden selv i større grad kan måle og overvåke vår egen helse. Apples nye klokke kan måle temperatur, puls og aktivitetsnivå og etter hvert som sensorer utvikles vil svært mange livsviktige funksjoner og data kunne måles. Små medisinske sensorer knyttet til kroppen sammen med nye diagnostiske metoder basert på ny teknologi innenfor nano, molekylær- og gen-teknologi vil gjøre det mulig å overvåke oss kontinuerlig. Informasjonen fra sensorene og fra lokalt analyseutstyr sammen med informasjonen som finnes i våre elektroniske journaler vil kunne brukes for å analysere og gi råd før vi selv eller legen har oppdaget at vi er i ferd med å bli syk.

Qualcomm, et av verdens ledende elektronikkprodusenter, og hvis produkter du sannsynligvis har i din smartelefon, nettbrett eller smartklokke, har utlovt en belønning på 10 millioner USD til de første som lager en løsning hvor teknologi kan diagnostisere en pasient bedre enn 10 høyt kvalifiserte leger. Det er 10 finalister klare og XPrize vil bli delt ut i begynnelsen av 2016.

The-IBM-Challenge.jpg

IBM ønsker med sin Dr Watson, en superdatamaskin, å vise at analyser av store datamengder knyttet til en person vil kunne bidra til en riktig diagnostikk.

Vi er i begynnelsen av en spennende utvikling hvor tidlig innsamling og analyse av data kan brukes til å gi oss en bedre helse. Andre bransjer har jobbet på denne måten lenge med forebyggende undersøkelser og innsetting av tiltak før det katastrofale skjer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The eHealth and mHealth Site