Tricorder XPrize

Kan din neste diagnose bli stilt av en smarttelefon?

xprize3

Qualcomm Tricorder XPrize blir delt ut i 2016 til det teamet i verden som har klart å lage den beste mobile enheten som kan diagnostisere pasienter bedre enn eller lik et panel av spesielt kvalifiserte leger.

 

Riktig diagnose

Dersom du blir syk så gjelder det å få stilt riktig diagnose så raskt som mulig slik at eventuell medisinering eller behandling kan få deg frisk igjen. Diagnostisering kan være både tidkrevende og kostbar med undersøkelser og laboratorietester.

 

Inspirasjon fra StarTrek og science fiction

I StarTrek-filmene begynner en undersøkelse alltid med en scanning med en Tricorder, et lite håndholdt instrument som raskt innhenter vitale data fra pasienten, analyserer og diagnostiserer. Navnet Tricorder har det fått fra sine tre hovedfunksjoner, sensing, analysis and recording.

star_trek_iphone_wallpaper_series__tricorder_by_misterxon-d4uqvap

 

Inspirert av løsningene i StarTrek-serien er det nå i gang en stor internasjonal konkurranse, Qualcomm Tricorder X PRIZE[1] , som skal lage slike løsninger innenfor helse.

 

Qualcomm XPrize

XPrize er en non-profit-organisasjon som lager store internasjonale offentlige konkurranser som skal ta fram teknologiske nyvinninger til beste for menneskeheten. XPrize  skal bringe fram radikale gjennombrudd gjennom tverrfaglig samarbeid mellom ulike disipliner som gjennom ulike grupper/team konkurrerer om å lage den beste løsningen. I styret sitter grunnleggeren av Tesla; Elon Musk, James Cameron, Larry Page, Arianna Huffington, Ratan Tata og flere andre kjente personer.

 

Qualcomm Tricorder XPrize på 80 mill NOK ble offisielt lansert 10. januar 2012. Prisen deles ut for å lage en mobil enhet som kan diagnostisere pasienter bedre enn eller lik et panel av spesielt kvalifiserte leger.

De deltagende lagene som ble kvalifisert til å være med i konkurransen fikk 36 mnd på seg til å utvikle, lage og demonstrere at de har en løsning. Mange mente i 2012 at dette var alt for tidlig; science fiction som ikke var realiserbart.

 

Finalelag

QTXP-FB-Banner-10-Finalists-2

Etter en innledende kvalifiseringsrunde står vi igjen med 10 lag i finalen:

 • Aezon (USA) – Studenter fra Johns Hopkins University i samarbeid med Center for bioteknologi Innovation & Design.
 • CloudDX (Canada) – Team fra selskapet Biosign.
 • Danvantri (India) – Team fra teknologiselskapet American Megatrends India.
 • DMI (USA) – Lag bestående av DNA Medicine Institute i samarbeid med NASA, National Institutes of Health og Bill og Melinda Gates Foundation.
 • Dynamisk Biomarkører Group (Taiwan) – Lag ledet av Harvard Medical School.
 • Final Frontier medisinsk utstyr (USA) – Lag ledet av grunnleggerne av Basil Leaf Technologies.
 • MESI (Slovenia) – Team fra selskap MESI i samarbeider med Jozef Stefan Institute, D.Labs, og Gigodesign.
 • SCANADU (USA) – Team fra SCANADU.
 • SCANurse (UK) – Team fra selskapet SCANurse.
 • Zensor (Irland) – Team fra Intelesens.

 

Avanserte diagnoser

health09_960x435

Jeg var så heldig å være på HIMSS2015-konferansen i Chicago i slutten av april hvor alle lagene presenterte sine løsninger. Lagene har ulike tilnærminger til løsningen, men det er noen felles krav de må oppfylle:

 1. De skal kunne overvåke minst 5 vitale funksjoner (blodtrykk, puls, pust, temperatur, oksygenmetning, glucose, respirasjon etc) i minst 72 timer. Overvåkningen og innsamlingen av data skal skje med trådløse sensorer, bildeteknologi og ikke-invasiv laboratorieteknologi.
 2. De må være i stand til effektivt å identifisere og diagnostisere minst 13 kjernetilstander som:
  • Slag
  • AIDS
  • Anemi (blodmangel)
  • Kronisk lungesykdom (KOLS)
  • Arterieflimmer
  • Diabetes
  • Hepatitt A
  • Lungebetennelse
  • Tuberkulose
  • Urinveisinfeksjon
  • Nyresvikt
  • Ørebetennelse
  • Leukocytose
 3. De skal være i stand til effektivt å identifisere og diagnostisere minst 3 andre helsetilstander, valgfritt innenfor følgende sykdomstilfeller:
  • Allergener (luftbårne)
  • Kolesterol screening
  • Matbåren sykdom
  • HIV screening
  • Hypertensjon
  • Hypertyreose
  • Melanoma
  • Mononukleose
  • Osteoporose
  • Kikhoste
  • Helvetesild
  • Streptokokker
  • Søvnsykdommer

Det forventes at Tricorderen nøyaktig skal kunne diagnostisere minst 16 helsemessige forhold (de 13 obligatoriske + 3 valgfrie) i tillegg til å kunne innsamle minst 5 vitale helsedata over en periode på 72 timer.

 

Bedre diagnoser enn et legeteam

Resultatet skal være tilsvarende eller bedre enn tilsvarende tester og diagnoser utført av et team med legespesialister med moderne utstyr til disposisjon.  Det er et krav at diagnostiseringen skal kunne skje uavhengig av helsepersonell og legestasjon/sykehus. I tillegg er det et krav om at brukerne skal oppleve prosessen som god og overbevisende. Dersom teknologien ikke fungerer eller dersom brukerne ikke liker løsningen så kan laget ikke vinne prisen!

Gjennom hele konkurransen bistår FDA (Amerikanske Food and Drug Administration)med  regulatoriske innspill til de konkurrerende lagene og hjelpe dem å forberede seg for potensiell FDA gjennomgang etter konkurranse.

 

Brukervennlig og funksjonell

triiphoner

Lagene har ulik tilnærming til design og funksjonalitet. Enhetenes fysiske utseende og funksjonalitet varierer mellom de ulike finalistene. Det eneste som er bestemt av XPrize er at komponentene (sensorer, display, batteri osv) til sammen ikke skal veie mer enn maks 2,3 kg. Det er ingen begrensninger på antall komponenter i løsningen. Men, kravet om funksjonalitet og brukervennlighet gjør at lagene må gjøre viktige valg og avveininger mht vekt, funksjonalitet, energibehov, batterilevetid, skjermoppløsning, prosessering (AI-løsning/BigData), diagnostisk evne og sluttbrukerkostnader.

Brukerne skal kunne lagre og dele sin informasjon og informasjonen skal være tilgjengelig over Internet.  Det forventes at lagene følger retningslinjer og protokoller som sikrer at ingen kan bli skadet ved bruk av utstyret.  Dette omfatter også at brukeren ikke skal kunne bli skadet ved elektrisk energi, termisk energi, kjemisk eksponering, nåler, lansetter eller infeksjoner.

Tricorderen vil levere helsetjenester i håndflaten og gjøre det mulig for forbrukerne å overvåke sine egne vitale data og potensielt diagnostisere en rekke sykdomsforhold fra ørebetennelser til tuberkulose.

 

 

Personlig helseteknolog

Personlig helseteknologi er i sterk vekst. Pasienten får større makt. Pasienten er ikke bare i sentrum, men pasienten blir en del av teamet rundt sin egen helse. Framskritt innen kunstig intelligens, trådløst sensorteknologi, bildediagnostikk, lab-on-a-chip, DNA-analyser  og molekylærbiologi vil hjelpe til å gjøre bedre valg for når vi har bruk for mer spesialiserte helsetjenester. Helsetjenesten kan bli bedre, rimeligere og mer tilgjengelig.

I nesten alle bransjer har vi sett økt forbruksmakt. Innenfor helse er dert svært få muligheter for forbrukeren til å få helsehjelp uten å gå runden med primærlege og sykehus og de flaskehalser en slik organisering medfører.

Vi må forvente at denne type teknologi vil møte motstand. Vi ser det allerede nå med de økende muligheter for egenregistrering som dagens smartklokker, smartelefoner og armbånd kan gjøre: Dette er en teknologi som drives fram av de store teknologileverandørene, men som også møter en viss motstand fra legehold.

xprize1

Legemiddelverket i Norge anslår at mellom 20 og 30 % av alle diagnoser som stilles i Norge er feil. XPrice hevder i sin promo-video at leger i USA bare stiller riktig diagnose i 55 % av tilfellene. Blir det bedre eller dårligere om pasienten/forbrukeren selv blir i stand til å stille diagnosen?

 

Helsetjeneste i endring

Helsetjenesten står foran omfattende endringer. Tricorder XPrizen vil medføre:

 • Helse blir i større grad vitenskap og analyser enn legekunst
 • Den vil medføre at det settes fart på utviklingen av sensorteknologi og regulatorisk godkjenning av slikt utstyr
 • Økt fokus på standardisering og arkitektur slik at data fra denne type enheter kan integreres med helsetjenestens systemer
 • Øke fokus på at nøyaktige målinger og diagnoser kan utføres utenfor sykehus
 • Inspirere til ei framtid der forbrukerne kan få bedre og mer nøyaktig informasjon om egen helse
 • Bidra til utvikling av nye løsninger for diagnostisering og forbygning
 • Bidra til etablering av nye markeder med nye produkter og tjenester

 

Konkurransen avgjøres tidlig  i 2016

qualcomm-timeline_0

Det som for kort tid siden var en science fiction illusjon ser nå ut til å bli en realitet. De 10 finalelagene fra hele verden er klare. Uavhengige diagnostiske tester og evalueringene fra forbrukerne skal foregå i siste halvdel av 2015 i USA.  Den endelige bedømmelsen og premieutdeling er planlagt å finne sted i begynnelsen av 2016. Det vil bli kåret 1 vinnerlag og en 2. premie og en 3. premie.

Vinneren vil være det laget som har teknologien som mest nøyaktig diagnostiserer et sett av sykdommer uavhengig av helsepersonell eller legesenter/sykehus, og som gir den beste og tryggeste forbrukerbrukeropplevelsen med sin enhet.

 

Betydningen for helsevesenet i Norge

Det skal bli spennende å følge med på XPrize og hva det vinnende laget kan få til. Hvor lang tid vil det ta før norske leger anskaffer seg en Tricorder? Vil dette bli et legehjelpemiddel eller et forbrukerprodukt?

Tradisjonelt har helsevesenet i Norge vært raske til å ta i bruk nye løsninger. Da røntgen ble funnet opp i 1895 gikk det bare 2 år før vi fikk den første medisinske bruken av røntgen i Norge.

Det er uten tvil at ny teknologi vil komme til å få stor betydning for utformingen av framtidens helseløsninger og organisering i Norge. Tricorderen er en distruptiv innovasjon, en nyskaping som kommer til å forandre helsevesenet på en måte som vi ikke hadde forventet. Teknologien vil være en pådriver for at tjenestene kan organiseres på andre måter og det bør våre helse- og sykehusplanleggere ta med seg i sin planlegging.corder

 

Nærmere informasjon

Nærmere informasjon om XPrice kan dere finne på følgende nettsteder:

http://tricorder.xprize.org/

http://tricorder.xprize.org/about/media-room/video-gallery

[1] Nokia Sensing Xchallenge er en annen konkurranse med nesten samme formål og som nettopp er avsluttet.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The eHealth and mHealth Site